Kontakt

+421 915 983 475

EXPANDTECH, a.s.
Hlavná 1, 059 51 Poprad
Slovak republic

info@expandtech.sk

 

[google-map]

Fakturačné údaje

EXPANDTECH, a.s.
Rovná 5620/31
058 01 Poprad

IČO: 51 036 819

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sa, č. 10524/P


Korešpondenčná adresa

EXPANDTECH, a.s.
Hlavná 1
059 51 Poprad

Napíšte nám