Výrobky z EPP

Expandovaný polypropylén (EPP) sa svojimi vlastnosťami odlišuje od expandovaného polystyrénu (EPS). K jeho hlavným prednostiam patria vynikajúce mechanické vlastnosti (pružnosť, pevnosť v tlaku, schopnosť veľkej absorbcie energie), ktoré umožňujú jeho široké využitie v automobilovom priemysle.

Výlisky nájdu svoje uplatnenie nielen v exteriéri, ale aj v interiéri auta, ako súčasť:

  • nárazníkov
  • sedadiel
  • batožinových priestorov
  • hlavových opierok
  • výplň kobercov…

V automobilovom priemysle je možnosť využitia EPP aj pri výrobe špeciálnych baliacich jednotiek (napr. pre diely s vyššou požiadavkou na ochranu).

V súčasnosti je expandovaný polypropylén široko uznávaný pre svoju ľahkosť, 100% recyklovateľnosť, jeho optimálnu odolnosť a vysokú stabilitu. EPP spĺňa najprísnejšie kritériá, a to tiež v oblastiach ochrany šoku, tepelnej a zvukovej izolácie.

EPP ponúka aj mnohé iné štrukturálne výhody

Pohyblivý
Teplotne stabilný
Ultraľahký
Flexibilný
Chemicky inertný
Odolný proti nárazom
Ohybný
Sterilný
Prispôsobiteľný na mnoho spôsobov

Z EPP pre automobilový priemysel vyrábame