Kvalita

Politika kvality

Výroba produktov spoločnosti EXPANDTECH, a.s. je riadená osvedčeným systémom manažérstva kvality. Od roku 2009 sme držiteľom certifikátu podľa normy ISO 9001:2008 a v súčasnosti už aj ISO 9001:2015. V úzkej spolupráci s automobilovým priemyslom neustále zlepšujeme kvalitu našich výrobkov.

  • Spokojnosť našich zákazníkov je na prvom mieste.
  • Spĺňame výrobné a kvalitatívne požiadavky našich zákazníkov podľa normy ISO TS 16 949.
  • Kladieme vysoké požiadavky na našich dodávateľov produktov a služieb
  • V oblasti kontroly kvality spolupracujeme výhradne s certifikovanými laboratóriami.

Politika životného prostredia

Celý výrobný proces prebieha so zreteľom na efektívne využívanie zdrojov a energií s maximálnym ohľadom na životné prostredie. Všetky výrobné procesy spoločnosti EXPANDTECH, a.s. spĺňajú platné normy a predpisy v oblasti životného prostredia.

  • Dodržiavame zákony a nariadenia týkajúce sa životného prostredia.
  • Snažíme sa používať zdroje energie a ohľaduplné k životnému prostrediu.
  • Minimalizujeme výskyt emisií, odpadu a odpadových materiálov zaťažujúce životné prostredie.